Sök tillstånd

Vi beviljar tillstånd för användning av konstverk av konstnärer som Kuvasto representerar. Via våra e-tjänster kan du smidigt ansöka om tillstånd för olika syften. Börja med att välja en lämplig produkt i menyn nedan. I samma ansökan om användningstillstånd kan du lägga till flera produkter, såsom bok, postkort och affisch. I samma ansökan kan du också kombinera meddelande om utställning eller vidareförsäljning. Kom dock ihåg att lägga till varje produkt separat i korgen innan du börjar ange uppgifterna om en ny produkt eller utställning. När du angett alla uppgifter på blanketten ser du hur stor ersättningen blir. När du är klar ska du gå till korgen och skicka ansökan!

Kuvaston e-asiointi vaatii uudemman selaimen. Ole hyvä ja päivitä selaimesi.
Böcker
Bok + E-bok
Oppimateriaalit
Tidskrifter
Tidningar
Broschyrer
Årsberettelsär
Affischer
Vykort
Textiler och andra bruksföremål
Almanackor
Omslag & broschyr
Reklam och reklamkampanjer
Tryckta kopior
Adresser
TV och filmer
Internet
E-bok
Avtalsbeställning
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten.
 • När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • När man samtidigt ansöker om användningstillstånd för både tryckta böcker och e-böcker läggs 30 % till på bildpriset för tryckt bok. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta böcker på webben.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten.
 • När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Tuotepaketti 1: sisältää painetun (1 kpl) ja sähköisen ((1 kpl) kirjan, opettajan painetun/sähköisen aineiston ja oppilaan sähköisen aineiston. Tuotepaketin lupa on voimassa 5 vuotta.
 • Tuotepaketti 2: sisältää painetun ja sähköisen oppikirjan, painetun ja sähköisen tehtäväkirjan, opettajan painetun ja sähköisen aineiston sekä oppilaan sähköisen aineiston. Tuotepaketin lupa on voimassa 5 vuotta.
 • När man samtidigt ansöker om användningstillstånd för både tryckta böcker och e-böcker läggs 30 % till på bildpriset för tryckt bok. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta böcker på webben.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Priset för tidskrifter tillämpas också på tidningar och motsvarande publikationer som utkommer en gång om året eller oregelbundet.
 • Ersättningstillägget för frampärm är 100 % och för bakpärm 60 %.
 • Om upplagan är över 350 000 st. avtalar parterna separat om ersättningen.
 • Nämn i Ytterligare information om du utöver en tryckt publikation ansöker om användningstillstånd för en nätversion eller pdf-fil. Då höjs ersättningen med +30 %.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningstillägget för frampärm/huvudnyhetsida är 100 % och för bakpärm 60 %.
 • Nämn i Ytterligare information om du utöver en tryckt publikation ansöker om användningstillstånd för en nätversion eller pdf-fil. Då höjs ersättningen med +30 %.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningstillägget för frampärm är 100 % och för bakpärm 60 %.
 • Nämn i Ytterligare information om du utöver en tryckt publikation ansöker om användningstillstånd för en nätversion eller pdf-fil. Då höjs ersättningen med +30 %.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningstillägget för frampärm är 100 %
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningen är 15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Till exempel riktpris 17,74 € (utan moms), ersättning 2,66 €/st.
 • När det är fråga om affischer som delas ut gratis ingås separat avtal.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningen är 15 % av riktpriset från vilket moms avdragits.
 • För kommunala minnesorganisationer är ersättningen 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Separat avtal om upplaga på över 20 000 vykort. Minimiersättning 75 € /konstnär
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningen är 15 % av riktpriset från vilket moms avdragits.
 • För kommunala minnesorganisationer är ersättningen 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits.
 • Innan produkterna tillverkas kontrollerar Kuvasto med konstnären eller rättsinnehavaren att användningen inte kränker upphovsmannens moraliska rättigheter.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Upplaga över 20 000 st., om rabatten avtalas separat.
 • Ersättning för pärmbild +100 %.
 • När bilden förekommer som månadens bild är pärmbildstillägget +50 %.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Användning av samma bild i olika medier förutsätter kampanjavtal som baserar sig på kundens anmälan. Som medier betraktas då enskilda tidningar och tidskrifter, tv-reklam, reklambroschyrer och affischer relaterade till kampanjer, postkort, bilder tryckta på bruksföremål etc.
 • Separat avtal när det är fråga om små reklamupplagor (under 1 000 st.).
 • När det är fråga om reklamkampanjer, tv- och utomhusreklam ska du i Ytterligare information på blanketten så noggrant som möjligt beskriva användningssyftet, användningssammanhanget, använda medier och längd.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • 20 % av riktpriset från vilket moms avdragits
 • När det är fråga om tryckta bilder som delas ut gratis ingås separat avtal.
 • När det är fråga om tryckta bilder ska i synnerhet § 2 i användningsvillkoren beaktas: ”Konstverket får inte återges i skalan 1/1 eller så att det kan blandas ihop med originalverket.”
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • 15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Minimiersättning 1,10 € /konstnär
 • Konstnärsspecifik minimiersättning 75 €.
 • Priset gäller inte beställda originalprovtryck för adresser.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Ersättningarna baserar sig på avtalet mellan Rundradion Ab och Kuvasto ry.
 • Priserna inkluderar on demand streaming-ersättning på 2,4 %
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Nätprislistan för kommersiell bildanvändning tillämpas när bilden direkt eller indirekt används för kommersiella syften.
 • Separat avtal när det är fråga om icke-kommersiell användning på internet.
 • Nämn användningssammanhang och -tid i Ytterligare information.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Om ersättning för användning av bilder i e-böcker avtalas separat.
Konstnären hittas inte.
0 st. Produkten har lagts till korgen.
Pris (moms 0 %) ?
Anvisningar
 • Observera att det krävs tillstånd för att använda konstverk endast om konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår.
 • Om du inte hittar den konstnär du söker på ansökningsblanketten kan du klicka på länken ”Finns inte på listan” och ange konstnärens namn. Du kan också söka konstnärer som Kuvasto representerar i vår Konstnärsförteckning. Om du inte känner till konstverkets titel kan du ange någon annan uppgift som underlättar identifieringen, till exempel vilket år konstverket skapats.
 • Om det är fråga om en utländsk konstnär ber vi dig förutom ansökan skicka en bild av konstverket och en layoutplan som jpg-fil per e-post till kuvasto at kuvasto.fi.
 • Om antalet konstverk av samma konstnär är 5–10 st. beviljar vi -15 % rabatt. Om antalet konstverk är 11–20 st. beviljar vi -25 % rabatt. Om antalet konstverk av samma konstnär är över 20 st. avtalar vi separat om rabatten. + När det gäller små ideella sammanslutningar och föreningar avtalar vi separat om användningsersättningen.
 • Beskriv så noggrant som möjligt i Ytterligare information på blanketten användningssyftet, sammanhanget, använda medier och längd.
 • Vi ber dig skicka eventuella bilagor separat till kuvasto at kuvasto.fi.