Bli konstnärskund

Välkommen som kund hos Kuvasto! Du kan bli kund hos Kuvasto om du är bildkonstnär eller innehavare av en avliden bildkonstnärs rättigheter. Fyll först i personuppgiftsblanketten nedan och skriv dessutom ut Kuvastos kundavtal i två exemplar. Skicka bägge avtalsexemplaren till Kuvasto efter att du undertecknat dem. Efter att ansökan behandlats returneras det ena exemplaret till dig. Om du ansluter dig till Kuvasto som innehavare av en avliden konstnärs rättigheter ska du dessutom skicka en kopia av konstnärens bouppteckningsinstrument och eventuella testamente till Kuvasto.

OBS. På grund av det exceptionella omständigheterna orsakade av coronavirus situationen ber vi dig skicka ett foto av ditt undertecknat kontrakt vår e-post kuvasto@kuvasto.fi utöver den postade versionen.

  • Om du är bildkonstnär eller rättsinnehavare som är berättigad till vidareförsäljnings-, Yle- eller museisamlingsersättning kan du meddela Kuvasto dina kontaktuppgifter på blanketten nedan. Kryssa då för ”Mottagare av avtalslicensersättning” i punkten ”Förvaltningens omfattning”. Konstnärer och rättsinnehavare som ansluter sig till Kuvasto ska kryssa för punkten ”Kuvastos kund”.

Omfattningen av förvaltningen

Konstnär

Konstnärens produktion

Upphovsperson

Kontaktinformation

Anvisningar